Perbezaan Antara Perkahwinan dan Perkongsian Awam

Perkahwinan vs Perkongsian Sivil
Perkahwinan adalah institusi yang lama seperti tamadun. Ia sepatutnya menjadi suatu susunan untuk membawa beberapa perintah dalam masyarakat dan untuk mempromosikan unit asas keluarga dalam masyarakat. Walaupun terdapat beberapa pencairan dalam konsep perkahwinan dalam beberapa dekad kebelakangan ini, terdapat peningkatan bilangan insiden di mana orang-orang seks yang sama telah memasuki kesatuan yang sama dengan perkahwinan. Di sesetengah negara, perkiraan undang-undang ini dipanggil perkongsian sivil. Walaupun pasangan yang mempunyai hubungan seks yang sama mendapat hak yang sama seperti pasangan dalam perkahwinan tradisional, terdapat perbezaan antara perkahwinan tradisional dan perkongsian sivil yang akan dibincangkan dalam artikel ini.
Perkahwinan
Perkahwinan adalah perkiraan sosial yang menghalang pasangan untuk masuk ke perkawinan dan hidup dan berseteru bersama. Difahamkan bahawa pasangan dalam perkahwinan tidur dan melakukan seks. Konsep perkawinan dianggap suci di banyak budaya, dan ada sanksi agama dan sosial dan hukum di belakang lembaga ini yang telah menimbulkan ujian waktu selama ribuan tahun. Kebanyakan orang dalam semua budaya berkahwin dan menghasilkan anak-anak yang dianggap sebagai ahli waris atau pengganti undang-undang pasangan suami isteri. Lelaki dan wanita di perkawinan disebut sebagai pasangan.
Dalam sesetengah kebudayaan, ada asas keagamaan agama dan orang menganggapnya sebagai tugas mereka untuk berkahwin. Terdapat juga sebab-sebab sosial dan seksual untuk berkahwin. Pasangan memahami apa yang diperlukan untuk memasuki perkahwinan kerana ada peranan dan tanggungjawab yang diharapkan dapat dipenuhi apabila seorang lelaki atau seorang perempuan memutuskan untuk berkahwin.
Perkongsian Awam (Kesatuan Sivil)
Konsep pernikahan tradisional adalah upacara perkawinan antara dua orang yang berbeda-beda. Bagaimanapun, sejak kebelakangan ini, terdapat peningkatan trend orang seks yang sama untuk masuk ke dalam nikah. Ini diberi nama perkongsian sivil dan bukan perkahwinan walaupun pasangan dalam perkongsian sivil menikmati hak yang sama seperti dalam perkahwinan tradisional.
Denmark adalah negara pertama di dunia untuk mengiktiraf pengaturan undang-undang ini antara kaum gay dan lesbian pada tahun 1995. Sejak itu, banyak negara lain telah bersetuju secara prinsip untuk mengatur perkahwinan antara orang-orang seks yang sama. Idea di sebalik perkongsian sivil adalah untuk mengiktiraf dan menghalalkan ikatan antara pasangan yang mempunyai hubungan seks yang sama.
Apakah perbezaan antara Perkongsian Perkahwinan dan Sivil?
• Walaupun perkongsian sivil adalah sah, ia tidak disokong oleh agama yang masih menentang kesatuan itu
• Upacara tidak dapat dilakukan di gereja, dan tidak ada rujukan tentang agama apapun dalam perkongsian sivil
• Dalam semua aspek penting seperti kewangan, warisan, pencen, insurans hayat dan penyelenggaraan, peruntukan perkahwinan juga berlaku untuk perkongsian sivil
• Tiada kata-kata di dalam perkongsian sivil seperti perkahwinan, dan acara itu selesai dengan menandatangani perjanjian oleh rakan kongsi ke-2