Perbezaan Antara HDLC dan SDLC

HDLC vs SDLC
HDLC dan SDLC adalah protokol komunikasi. SDLC (Kawalan Penyambungan Data Segerak) adalah protokol komunikasi yang digunakan pada lapisan pautan data rangkaian komputer, yang dibangunkan oleh IBM. HDLC (Kawalan Tautan Data Tahap Tinggi) sekali lagi merupakan protokol pautan data, yang dibangunkan oleh ISO (Organisasi Antarabangsa untuk Standardisasi), dan dicipta daripada SDLC.
SDLC dibangunkan oleh IBM pada tahun 1975 untuk digunakan dalam persekitaran Sistem Rangkaian Senibina (SNA). Ia bersesuaian dan agak berorientasikan dan merupakan salah satu yang pertama seumpamanya. Ia melampaui segerak, berorientasikan aksara (iaitu Bisync dari IBM) dan protokol berorientasikan kiraan segerak (contohnya DDCMP dari DEC) dalam kecekapan, kelenturan dan kelajuan. Pelbagai jenis dan teknologi pautan seperti pautan point-to-point dan multipoint, media yang dibatasi dan tidak terbatas, kemudahan transmisi separuh duplex dan full-duplex dan rangkaian litar beralih dan paket yang disokong. SDLC mengenal pasti jenis "nod utama", yang mengawal stesen lain, yang dipanggil nod "kedua". Oleh itu, nod sekunder akan dikawal hanya oleh primer. Utama akan berkomunikasi dengan nod menengah menggunakan pengundian. Nod menengah tidak boleh dihantar tanpa izin utama. Empat konfigurasi asas, iaitu Point-to-point, Multipoint, Loop dan Hub go-ahead boleh digunakan untuk menyambung utama dengan nod sekunder. Point-to-point melibatkan hanya satu primer dan sekunder manakala Multipoint bermakna satu nod menengah dan utama. Topologi loop terlibat dengan Loop, yang pada asasnya menghubungkan utama ke menengah pertama dan menengah terakhir sekali lagi dihubungkan ke primary sehingga secondaryaries perantaraan melewati pesan melalui satu sama lain ketika mereka menjawab permintaan utama. Akhirnya, Hab pergi ke hadapan melibatkan saluran masuk dan keluar untuk komunikasi ke nod sekunder.
HDLC hanya wujud apabila IBM menyerahkan SDLC kepada pelbagai jawatankuasa piawai dan salah satunya (ISO) diubahsuai SDLC dan mewujudkan protokol HDLC. Ia sekali lagi protokol segerak berorientasikan sedikit. Walaupun beberapa ciri yang digunakan dalam SDLC ditinggalkan, HDLC dianggap sebagai superset SDLC yang serasi. Format Frame SDLC dikongsi oleh HDLC. Bidang HDLC mempunyai fungsi yang sama di SDLC. HDLC juga, menyokong operasi sinkron dan penuh dupleks sebagai SDLC. HDLC mempunyai pilihan untuk checksum 32-bit dan HDLC tidak menyokong konfigurasi Loop atau Hub go-ahead, yang jelas perbezaan kecil dari SDLC. Tetapi, perbezaan utama datang dari fakta bahawa HDLC menyokong tiga mod pemindahan berbanding dengan satu dalam SDLC. Pertama ialah mod tindak balas Normal (NRM) di mana nod sekunder tidak boleh berkomunikasi dengan primary sehingga primer telah memberi kebenaran. Ini sebenarnya adalah mod pemindahan yang digunakan dalam SDLC. Kedua, mod tindak balas Asynchronous (ARM) membolehkan nod sekunder untuk bercakap tanpa izin utama. Akhirnya ia mempunyai mod seimbang Asynchronous (ABM) yang memperkenalkan nod gabungan, dan semua komunikasi ABM berlaku di antara jenis nod ini sahaja.
Ringkasnya, SDLC dan HDLC adalah kedua-dua protokol rangkaian lapisan pautan data. SDLC dibangunkan oleh IBM manakala HDLC ditakrifkan oleh ISO menggunakan SDLC sebagai asas. HDLC mempunyai lebih banyak fungsi, walaupun, beberapa ciri SDLC tidak hadir dalam HDLC. SDLC boleh digunakan dengan empat konfigurasi manakala HDLC boleh digunakan dengan hanya dua. HDLC mempunyai pilihan untuk checksum 32-bit. Perbezaan utama antara keduanya adalah mod pemindahan yang mereka miliki. SDLC hanya mempunyai satu mod pemindahan, iaitu NRM tetapi, HDLC mempunyai tiga mod termasuk NRM.