Perbezaan Antara Apomixis dan Polyembryony

Perbezaan Utama - Apomixis vs Polyembryony

Tumbuh-tumbuhan berbunga menghasilkan benih untuk mengekalkan generasi mereka. Benih dihasilkan sebagai hasil pembiakan seksual di kebanyakan tumbuhan. Walau bagaimanapun, dalam tumbuhan tertentu, benih dibentuk tanpa persenyawaan sel telur. Proses ini dikenali sebagai apomixis. Apomixis ditakrifkan sebagai pembentukan aseksual benih dari sel telur yang tidak disenyawakan, mengelakkan proses meiosis dan persenyawaan. Polyembryony adalah satu lagi fenomena yang berkaitan dengan biji benih. Pembentukan lebih daripada satu embrio dari zigot tunggal dalam benih dikenali sebagai polyembryony. Perbezaan utama antara apomix dan poligryony ialah apomix menghasilkan benih tanpa persenyawaan manakala poligryony menghasilkan lebih dari satu embrio dalam benih tunggal oleh sel telur yang disenyawakan (zygote).
KANDUNGAN 1. Gambaran Keseluruhan dan Perbezaan Utama 2. Apakah Apomixis 3. Apa itu Polyembryony 4. Side by Side Perbandingan - Apomixis vs Polyembryony 5. Ringkasan

Apa itu Apomixis?

Perkembangan benih adalah proses yang kompleks dalam pembiakan semula tanaman tumbuhan. Ia berlaku melalui pembentukan bunga, pendebungaan, meiosis, mitosis dan persenyawaan dua kali ganda. Meiosis dan persenyawaan adalah langkah-langkah yang paling penting dalam pembentukan benih dan pembiakan seksual. Semasa langkah tersebut, sel ibu diploid (megaspore) mengalami meiosis untuk menghasilkan sel haploid (megaspore) dan kemudian menghasilkan sel telur. Kemudian sel telur bersatu dengan sperma untuk menghasilkan zygote diploid yang berkembang menjadi embrio (benih).
Walau bagaimanapun, sesetengah tumbuh-tumbuhan dapat menghasilkan benih tanpa tertakluk kepada meiosis dan persenyawaan. Tumbuhan ini memintas beberapa langkah penting dalam pembiakan seksual. Dengan kata lain, pembiakan seksual boleh dipisahkan dalam beberapa tumbuhan untuk menghasilkan biji benih. Proses ini dikenali sebagai apomixis. Jadi apomix dapat didefinisikan sebagai proses yang menghasilkan benih tanpa meiosis dan persenyawaan (syngamy). Ia adalah jenis pembiakan aseksual yang meniru pembiakan seksual. Ia juga dikenali sebagai agamospermy. Kebanyakan apomicts adalah fakultatif dan menunjukkan pembentukan benih seksual dan aseksual.
Apomixis boleh diklasifikasikan ke dalam dua jenis utama apomix gametophytic dan apomixes sporofitik berdasarkan cara embrio berkembang. Apomix gametophytic berlaku melalui gametophyte dan apomix sporofitik berlaku secara langsung melalui sporophyte diploid. Pembiakan seksual yang normal menghasilkan benih yang memberikan keturunan genetik yang berbeza. Oleh kerana kekurangan persenyawaan dalam apomixis, ia menghasilkan keturunan benih yang seragam secara genetik ibu.
Apomixis tidak biasa diperhatikan di kebanyakan tumbuhan. Ia tidak hadir di banyak tanaman makanan penting juga. Walau bagaimanapun, disebabkan kelebihannya, petani tumbuhan cuba memanfaatkan mekanisme ini sebagai teknologi untuk menghasilkan makanan yang selamat tinggi untuk pengguna.
Terdapat kelebihan dan kekurangan dalam proses apomixis. Apomixis menghasilkan keturunan benih yang sama dengan induk ibu. Oleh itu, apomix boleh digunakan untuk menghasilkan individu yang sama secara genetik dengan berkesan dan cepat. Ciri-ciri tumbuhan ibu juga boleh dikekalkan dan dieksploitasi oleh apomixis untuk generasi. Daya hibrid adalah ciri penting yang memberikan heterosis. Apomixis membantu memelihara semangat hibrid untuk generasi dalam jenis tanaman. Walau bagaimanapun, apomixis merupakan fenomena kompleks yang tidak mempunyai asas genetik yang jelas. Penyelenggaraan stok benih apomictic sukar kecuali dikaitkan dengan penanda morfologi semasa pembangunan.

Apa itu Polyembryony?

Embryogeny adalah proses yang membentuk embrio dari zygote (telur dibuahi). Embrio adalah bahagian benih yang menjadi keturunan masa depan. Pembentukan lebih daripada satu embrio dari satu telur yang disenyawakan dalam benih tunggal dikenali sebagai polinembryon. Fenomena ini ditemui oleh Leeuwenhoek pada tahun 1719.
Terdapat tiga jenis polyembryony: mudah, belahan, dan polyembryony yang menarik. Pembentukan embrio disebabkan persenyawaan lebih daripada satu sel telur dikenali sebagai polyembryony mudah. Pembentukan embrio oleh tunas saprophytic dikenali sebagai polyembryony adventive. Pembentukan embrio disebabkan oleh belahan embrio yang semakin meningkat dikenali sebagai polyembryony cleavage.
Polyembryony ditunjukkan oleh spesies tumbuhan tertentu seperti bawang, kacang tanah, lemon, oren, dll.

Apakah perbezaan antara Apomixis dan Polyembryony?

Ringkasan - Apomixis vs Polyembryony

Apomixis dan polyembryony adalah dua istilah yang berkaitan dengan pembiakan tumbuhan benih. Apomixis adalah pembentukan benih tanpa persenyawaan. Ia menghasilkan keturunan benih yang sama dengan induk ibu. Polyembryony adalah kehadiran atau pembentukan lebih daripada satu embrio dalam benih oleh sel telur disenyawakan (Zygote). Ia mengembangkan benih seragam yang serupa dengan pembiakan aseksual. Ini adalah perbezaan antara apomix dan poligryony.
Rujukan 1. Ross A. Bicknella, dan Anna M. Koltunow. "Memahami Apomixis: Pendahuluan dan Ketenangan yang Baru." Sel Loji. Np, 01 Jun 2004. Web. 21 Mei 2017 2. "Apomixis dan Polyembryony di Tumbuhan Pembungaan." YourArticleLibrary.com: Perpustakaan Generasi Seterusnya. Np, 22 Feb. 2014. Web. 21 Mei 2017.
Image courtesy: 1. "buah jeruk" Oleh Scott Bauer, USDA - Perkhidmatan Penyelidikan Pertanian, agensi penyelidikan Jabatan Pertanian Amerika Syarikat (Public Domain) melalui Wikimedia Commons 2. "Taraxacum officinale dew" Oleh Jojo berasumsi. Kerja sendiri diasumsikan (berdasarkan tuntutan hak cipta). (CC BY-SA 3.0) melalui Wikimedia Commons